Farma Borek

Plemeno Galloway

Nákup zvířat

Než se rozhodnete pro nákup zvířat, udělejte několik kroků, které Vám ušetří pozdější starosti. Po dlouhodobé zkušenosti zapisuji několik nejdůležitějších bodů.:
 • Rozhodněte se, zdali chcete kupovat čistokrevná zvířata či pouze křížence. Tato volba jde později těžko změnit.
 • S každým nakoupeným zvířetem dostanete tzv. PLS – průvodní list skotu, takový „občanský průkaz“, který jde se skotem. Pokud tento doklad zvíře nemá či jsou problémy s jeho dodáním jde o velmi podezřelé jednání a na tento obchod si dávejte pozor!!!
 • Na PLS (průvodním listu skotu) máte uvedeno datum narození zvířete, uvedenou matku a také otce, zároveň plemennou příslušnost zvířete např. W100 pro Galloway. Toto nutně neznamená stoprocentní jistotu, že jde o čistokrevné zvíře!!! Pokud je zájem chovat pouze zvířata na maso, je toto dostačující.
 • Čistokrevné zvíře musí být zapsáno v plemenné knize plemene Galloway v oddílu A. Pro Vás jako kupující to znamená, že k takovému zvířeti dostanete kromě uvedeného PLS i zootechnický certifikát (dříve POP – průkaz o původu). Tento certifikát vydává organizace, která v ČR zajišťuje kontrolu užitkovosti a vede plemenné knihy masných plemen, jde o Český svaz chovatelů masného skotu ČSCHMS.
 • Pouze u takto zapsaných zvířat lze předpokládat, že jeho potomci mohou být v budoucnu plemenné jalovice či plemenní býci!
 • V případě potřeby se obraťte na předsedu daného plemene či přímo na ČSCHMS, předejdete tak případným budoucím komplikacím, zklamáním a zbytečně vynaloženým finančním prostředkům.

Aktuálně nabízíme pro Vaše stádo:

 • Plemenného býka Galloway, zbarvení černé, narozen únor 2023. Odběr v květnu 2024. Hodnocení za výška a hmotnost 7-9 bodů.
 • V případě zájmu volejte 607 762 406.
Před koupí zvířat doporučuji navštívit farmu, která plemeno Galloway chová delší dobu, uvidíte přirozené prostředí, ve které se pohybují, přístup ke zvířatům. Toto se z inzerátu nedozvíte.
V případě zájmu jste vítáni na naší farmě, bez přetvářky ukážeme a odpovíme na veškeré otázky spojené s chovem tohoto plemene. Naše více než dvacetileté zkušenosti Vám ušetří spoustu zbytečných starostí.

Zavolejte. Znáte přísloví: "Lína huba, holé neštěstí". Nemáme patent na rozum, ale více než 20 leté zkušenosti s chovem tohoto plemene nám objasnilo některé věci, na které Vy možná právě hledáte odpovědi.

Mgr. Jindřich Terč, Štěnovický Borek (Plzeň-město) tel: 607 762 406
 • Plemeno Galloway pochází z britských ostrovů, a to hlavně z jihozápadní části dnešního Skotska, kde původní krajina je velmi členitá, pahorkatá s vysokými srážkami s hustými dubovými lesy.
 • Vyznačuje se nesmírnou odolností a tvrdostí, a proto si jej v pozdějších dobách oblíbili místní chovatelé. Od roku 1881, kdy byla založena první Plemenná kniha tohoto plemene na území Velké Británie.
 • Mezi největší chovatelské země patří Kanada, USA, Austrálie, Německo. Do ČR bylo plemeno přivezeno počátkem 90.let.
 • Nenáročnost plemene, která umožňuje celoroční pobyt zvířat venku, dobrá růstová schopnost telat, vynikající mateřské vlastnosti a nízké ztráty telat během odchovu, předurčují gallowaye k extenzivnímu chovu skotu v horských a podhorských oblastech. Při plném využití dobrých reprodukčních schopností plemenic a nízkých ustájovacích nákladech, je toto plemeno konkurence schopné s ostatními masnými plemeny.
 • častým zbarvení je černé – black, dále white – bílé, red-červené nebo dun-žlutohnědá/stříbrohnědá. Pro zbarvení belted je typický bílý pruh okolo celého trupy v kombinace red, white nebo black. Zbarvení rigged – s bílým pruhem na zádech popř. lehce strakaté.

Nyní nás najdete lépe

Nyní najdete naši farmu snáze.
Nově hledejte farmu na adrese
Štěnovický Borek č. p. 88.

Akceptujeme platební karty

Na farmě akceptujeme platební karty Visa, Masterscard, Diners/Discover, UnionPay a karty JCB. Věříme, že tento způsob platby bude dalším krokem ke zvyšování kvality námi poskytovaných služeb.