Farma Borek

O farmě

Farma ve Štěnovickém Borku s chovem skotu plemene Galloway, prodejem masa přímo z farmy.

Historie

Farma Borek je rodinná farma, která vznikla v roce 1993. Počátek hospodaření byl na necelých 2 ha zemědělské půdy, kterou vlastnili naši předkové. Postupným a hlavně vytrvalým přístupem se farma rozrostla až do dnešních, přibližně 100 ha převážně travních porostů. Na orné půdě jsou pěstovány mimo obilovin i jetelotraviny, vojtěšky jako kvalitní krmivo pro skot.

Od roku 2001 je chov zaměřen na plemeno Galloway. V současné době stádo čítá něco přes 90 ks.

V roce 2009 byl z evropských fondů postaven sklad krmiv a v roce 2013 dokončena bourárna masa.

Farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Tento způsob hospodaření je šetrný k životnímu prostředí. Na farmě nejsou používány žádné postřiky na ochranu rostlin ani žádné chemické hnojení, které by mohlo znečišťovat podzemní i povrchovou vodu. Zvířata v ekologickém chovu nedostávají žádné podpůrné hormonální látky, nejsou preventivně léčena antibiotiky ani jinými léčivy. Zvířata jsou chována celoročně venku s možností přirozeného úkrytu proti povětrnostním vlivům. Krmná dávka je zajištěna pouze pastvou a v zimním období senem, případně senáží.

Farma je v ekologickém hospodaření pravidelně kontrolována jak ze strany kontrolních organizací určených pro ekologické zemědělství, tak ze strany státních úřadů, které kontrolují kvalitu krmiv, množství hnojení, ochrany vod, správné agrotechnické operace, atd..

 

Kvalita masa je kontrolována Krajskou veterinární správou. Není možné, aby poražený kus neprošel touto kontrolou.

Dělení hovězího masa

Každý druh/partie hovězího masa má své méně či více specifické kulinární využití. Protože ale pojednání o tom, jaké druhy hovězího masa jsou v národních kuchyních upřednostňovány na jakou úpravu, by dalo na celou knihu, spokojme se s následujícím zjednodušeným přehledem. Pro přehled o jednotlivých partií přejděte na stránku www.milujuhovezi.cz, kde v přehledném zobrazení zjistíte použití jednotlivých druhů partií.

Nyní nás najdete lépe

Nyní najdete naši farmu snáze.
Hledejte farmu na adrese
Štěnovický Borek č. p. 88

Akceptujeme platební karty

Na farmě akceptujeme platební karty Visa, Masterscard, Diners/Discover, UnionPay a karty JCB. Věříme, že tento způsob platby bude dalším krokem ke zvyšování kvality námi poskytovaných služeb.

Druhy zrání

V průběhu zrání dochází k takovým procesům, které zaručí, že steak či pečeně z vyzrálého masa bude křehčí a šťavnatější než z masa, které tímto procesem neprošlo a je proto tuhé a velmi těžce kulinářsky použitelné.

Suché zrání – po porážce zraje maso ve čtvrtích v chladicích boxech, při stálé teplotě a vlhkosti po dobu min. 7 dnů
Mokré zrání – maso je rozbouráno, vakuováno a zraje přímo ve vakuu

Důležité informace k vakuovanému masu: Během zrání se v mase vytváří kyselina mléčná, která způsobuje typický nakyslý odér, který ovšem není na závadu. Vyskytne-li se v balení nazelenalá šťáva (nikoli maso) nejedná se o vadu, ale přirozený průvodní jev vyzrálosti. Vyzrálé maso můžeme před použitím jemně omýt vodou a osušit, ale hlavně ho necháme dostatečně dlouho na vzduchu, aby získalo pokojovou teplotu (studené maso z ledničky není pro kulinární úpravu vhodné).

Maso bez kosti má od zabalení cca 20 denní min. trvanlivost, v neporušeném obalu jej ale můžete nechat vyzrát doma v chladničce při teplotě okolo 2°C dle individuálních preferencí.
Pro fajnšmekry doporučujeme vyzkoušet cca 50 – 60 dní počítaných od data porážky vyznačeného na obalu.