Farma Borek

Následující prodej: 8. srpna 2024

Otevírací doba: 12:00 – 17:00

Prodej hovězího masa
a chov skotu plemene Galloway

Balíčky hovězího masa

Hovězí maso prodáváme formou směsných balíčků, tašek tak, abychom Vám nabídli každou část zvířete. Jde o tzv. prodej hovězího masa ze dvora. Balíček hovězího masa obsahuje zadní maso, přední maso, maso na polévku, mleté maso a kost. Samostatně lze dokoupit: nízký a vysoký roštěnec, svíčkovou, oháňku, dršťky, líčka, srdce, ledvinky nebo jazyk. Zdarma nabízíme velké kosti.

Cena tašky bývá většinou v rozmezí 850-1000Kč dle váhy. Prodávána jsou výhradně mladá zvířata obvykle ve stáří 20-30 měsíců.

Plemeno Galloway

pochází z britských ostrovů, a to hlavně z jihozápadní části dnešního Skotska, kde původní krajina je velmi členitá, pahorkatá s vysokými srážkami s hustými dubovými lesy

dle objednávek, čtvrtek v čase mezi  12:00 – 17:00

O farmě

Farma Borek je rodinná farma, která vznikla v roce 1993. Počátek hospodaření byl na necelých 2 ha zemědělské půdy, kterou vlastnili naši předkové. Postupným a hlavně vytrvalým přístupem se farma rozrostla až do dnešních, přibližně 100 ha převážně travních porostů. Na orné půdě jsou pěstovány mimo obilovin i jetelotraviny, vojtěšky jako kvalitní krmivo pro skot.