Historie

Farma Borek je rodinná farma, která vznikla v roce 1993. Počátek hospodaření byl na necelých 2 ha zemědělské půdy, kterou vlastnili naši předkové. Postupným a hlavně vytrvalým přístupem se farma rozrostla až do dnešních, přibližně 100 ha převážně travních porostů. Na orné půdě jsou pěstovány mimo obilovin i jetelotraviny, vojtěšky jako kvalitní krmivo pro skot.

Od roku 2001 je chov zaměřen na plemeno Galloway. V současné době stádo čítá něco přes 90 ks.

V roce 2009 byl z evropských fondů postaven sklad krmiv a v roce 2013 dokončena bourárna masa.

Farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Tento způsob hospodaření je šetrný k životnímu prostředí. Na farmě nejsou používány žádné postřiky na ochranu rostlin ani žádné chemické hnojení, které by mohlo znečišťovat podzemní i povrchovou vodu. Zvířata v ekologickém chovu nedostávají žádné podpůrné hormonální látky, nejsou preventivně léčena antibiotiky ani jinými léčivy. Zvířata jsou chována celoročně venku s možností přirozeného úkrytu proti povětrnostním vlivům. Krmná dávka je zajištěna pouze pastvou a v zimním období senem, případně senáží.

Farma je v ekologickém hospodaření pravidelně kontrolována jak ze strany kontrolních organizací určených pro ekologické zemědělství, tak ze strany státních úřadů, které kontrolují kvalitu krmiv, množství hnojení, ochrany vod, správné agrotechnické operace, atd..

 

Kvalita masa je kontrolována Krajskou veterinární správou. Není možné, aby poražený kus neprošel touto kontrolou.